เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Robotics for Kids

เราเป็นกลุ่มเด็กจากโรงเรียนมัธยมหลายแห่งที่สนใจทางด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม สมาชิกคนหนึ่งเคยเป็นตัวแท่นประเทศไทยเข้าแข่งขัน International Youth Robotics Competition (IYRC) ที่ประเทศเกาหลี และสามาชิกอีกคนหนึงกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายในหลักสูตรพิเศษทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

พวกเราได้ก่อตั้งชมรม Robotics for Kids (R4K) โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้เด็ก ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม

สิ่งที่ได้ทำตั้งแต่ปี 2018  
 • ออกรับสอนพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่กรุงเทพ เพื่อหาทุนสนับสนุน
 • ทำการบริจาคชุดหุ่นยนต์และทำการสอน นักเรียนครูแม่ไก่ เพื่อไปสอนเด็กๆ ในโรงเรียนเหล่านั้นต่อ ดังนี้
  • ปี 2018 และ 2022 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม นนทบุรี
  • ปี 2020 โรงเรียนแห่งความหวัง เชียงใหม่
  • ปี 2020  โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
  • ปี 2022 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ นนทบุรี
  • ปี 2022 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก นนทบุรี
 • สร้างเครือข่ายคลับR4Kที่รวมไปด้วยโรงเรียน 5 ที่ในประเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาR4K 7 ท่าน นักเรียนแม่ไก่ 12 คน และนักเรียน R4K 40 คน
ผู้ร่วมก่อตั้ง Co-founders
KRIS (KEN) TERDPRISANT, CLUB PRESIDENT
KRIS (KEN) TERDPRISANT, CLUB PRESIDENT
PROMPIRIYA (TAN) JONGRENGPIAN, CLUB VP
PROMPIRIYA (TAN) JONGRENGPIAN, CLUB VP
SEAN TERDPRISANT, CLUB OFFICER
SEAN TERDPRISANT, CLUB OFFICER
Blu Francia, R4K Phillipines
Blu Francia, R4K Phillipines
สมาชิกชมรม R4K
Shinnosuke (Shin) Maeda
Shinnosuke (Shin) Maeda
Ross Wright
Ross Wright
Pattarawadee (Patty) Phanitwiboon
Pattarawadee (Patty) Phanitwiboon
นีรนารา (นานิ) ชาน
นีรนารา (นานิ) ชาน
พัสกร (อั๋ง) บูรพาพงศ์
พัสกร (อั๋ง) บูรพาพงศ์
ปัณณรุจน์ (เทปัน) บุษยาศรีพัฒน์
ปัณณรุจน์ (เทปัน) บุษยาศรีพัฒน์
Takumi Yasui
Takumi Yasui
ณัฏฐพัฒน์ (เหวิน) ประยูรทอง
ณัฏฐพัฒน์ (เหวิน) ประยูรทอง
พันธุ์ธัช มงคลสุธี
พันธุ์ธัช มงคลสุธี
ภาวริสร์ พานิชประไพ
ภาวริสร์ พานิชประไพ
Nathaniel (Nate) Scranton
Nathaniel (Nate) Scranton
อาจารย์ที่ปรึกษา R4K
Piyapong Montolwit, Prasert Islam
Piyapong Montolwit, Prasert Islam
Anupab Srimuangnivet, Wat Sai Yai
Anupab Srimuangnivet, Wat Sai Yai
Saifon Kamyot, Wat Lad Pladook
Saifon Kamyot, Wat Lad Pladook
ผ่องศรี (ผ่อง) ทองคำ, ประเสริฐอิสลาม
ผ่องศรี (ผ่อง) ทองคำ, ประเสริฐอิสลาม
จิรฐา (ออย) โนแหย, โรงเรียนแห่งความหวัง
จิรฐา (ออย) โนแหย, โรงเรียนแห่งความหวัง
สนิท แก้วหนองแสง, พิมายวิทยา
สนิท แก้วหนองแสง, พิมายวิทยา
สุมามาลย์ (ปอย) เจริญไชย, พิมายวิทยา
สุมามาลย์ (ปอย) เจริญไชย, พิมายวิทยา
นักเรียนแม่ไก่ R4K
มูลใส (มูล) คำดี, โรงเรียนแห่งความหวัง
มูลใส (มูล) คำดี, โรงเรียนแห่งความหวัง
มนัส (นัท) แดนไตร,โรงเรียนแห่งความหวัง
มนัส (นัท) แดนไตร,โรงเรียนแห่งความหวัง
แลง (บอย) สายธรรม, โรงเรียนแห่งความหวัง
แลง (บอย) สายธรรม, โรงเรียนแห่งความหวัง
ลภัสรดา (ต้นข้าว) ฉัตรสิริโรจน์, พิมายวิทยา
ลภัสรดา (ต้นข้าว) ฉัตรสิริโรจน์, พิมายวิทยา
ศุภณัฐ (ต้นกล้า ) ประจิตร, พิมายวิทยา
ศุภณัฐ (ต้นกล้า ) ประจิตร, พิมายวิทยา
นุตประวิณ์ (มินตรา) พร้อมโกสุม, ประเสริฐอิสลาม
นุตประวิณ์ (มินตรา) พร้อมโกสุม, ประเสริฐอิสลาม
เลิศพงษ์ (นาย) ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
เลิศพงษ์ (นาย) ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
กิรติ (ฮาซิบ) มากอารีย์, ประเสริฐอิสลาม
กิรติ (ฮาซิบ) มากอารีย์, ประเสริฐอิสลาม
Chawakron Intivon, Prasert Islam
Chawakron Intivon, Prasert Islam
Theerapong Takodom, Prasert Islam
Theerapong Takodom, Prasert Islam
Thanesuan Singlor, Wat Sai Yai
Thanesuan Singlor, Wat Sai Yai
Theerapong Pengaem, Wat Sai Yai
Theerapong Pengaem, Wat Sai Yai
นักเรียน R4K
สมคิด (แม็กซ์) ลุงเงิน,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมคิด (แม็กซ์) ลุงเงิน,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมชาติ (ชาติ) นาย,โรงเรียนแห่งความหวัง
สมชาติ (ชาติ) นาย,โรงเรียนแห่งความหวัง
เครือแสง (เคน) วรรณะ,โรงเรียนแห่งความหวัง
เครือแสง (เคน) วรรณะ,โรงเรียนแห่งความหวัง
คำอู (เคธี่) จอก้า,โรงเรียนแห่งความหวัง
คำอู (เคธี่) จอก้า,โรงเรียนแห่งความหวัง
หมวยแลง (แมรี่) คำดี,โรงเรียนแห่งความหวัง
หมวยแลง (แมรี่) คำดี,โรงเรียนแห่งความหวัง
ธนภัทร สร้างสีทา, พิมายวิทยา
ธนภัทร สร้างสีทา, พิมายวิทยา
ชัญญาภัค เข็มพิมาย, พิมายวิทยา
ชัญญาภัค เข็มพิมาย, พิมายวิทยา
ด.ช. อนันต์ ไวยสุนี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อนันต์ ไวยสุนี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. วีรพล อยู่ปรางค์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. วีรพล อยู่ปรางค์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐณิชา แสงคักดิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐณิชา แสงคักดิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาบัส พระแสง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาบัส พระแสง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุพัตรา ลามอ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุพัตรา ลามอ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ไตรวิชญ์ ปิ่นวิถี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ไตรวิชญ์ ปิ่นวิถี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. อารีดา ทองย้อย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. อารีดา ทองย้อย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาลีฟ หมัดบู่, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. อาลีฟ หมัดบู่, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณิชานันท์ หอมเทียน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณิชานันท์ หอมเทียน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. นภัสสร เขตต์บุญพร้อม, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุวิมล เอี่ยมคล้าย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. สุวิมล เอี่ยมคล้าย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. มนัสนันท์ โกวิทางกูร, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. มนัสนันท์ โกวิทางกูร, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ชลิดา ดีขัน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ชลิดา ดีขัน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. จตุพร มีผล, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. จตุพร มีผล, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. น่านฟ้า สุขประสาน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. น่านฟ้า สุขประสาน, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ธนากรณ์ เริ่มยินดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ธนากรณ์ เริ่มยินดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. กฤษฎา โกยชัย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. กฤษฎา โกยชัย, ประเสริฐอิสลาม
นาย ไซด์อาริพินห์ หลงหมัด, ประเสริฐอิสลาม
นาย ไซด์อาริพินห์ หลงหมัด, ประเสริฐอิสลาม
นาย เลิศพงษ์ ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
นาย เลิศพงษ์ ทรรพนันทน์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. รัชฎา พรมดวงดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. รัชฎา พรมดวงดี, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐริกา จันทร์สว่าง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณัฐริกา จันทร์สว่าง, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. สิทธิเดช เรืองฤทธิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. สิทธิเดช เรืองฤทธิ์, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณนิดา ศรีชาคำ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. ณนิดา ศรีชาคำ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. น้องพอเพียง นุ่มเจริญ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ญ. น้องพอเพียง นุ่มเจริญ, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. จิรกิตติ์ ศรีสะอาด, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. จิรกิตติ์ ศรีสะอาด, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ฑาณากานต์ สุขพลอย, ประเสริฐอิสลาม
ด.ช. ฑาณากานต์ สุขพลอย, ประเสริฐอิสลาม
สุพัตรา (ฝน) คล้ายคลึง, ประเสริฐอิสลาม
สุพัตรา (ฝน) คล้ายคลึง, ประเสริฐอิสลาม
ซากีนา อิมดาดคาลิลูลา, ประเสริฐอิสลาม
ซากีนา อิมดาดคาลิลูลา, ประเสริฐอิสลาม
พรพิพัฒน์ (อี๊ด) ยอดบัว, ประเสริฐอิสลาม
พรพิพัฒน์ (อี๊ด) ยอดบัว, ประเสริฐอิสลาม
นาเดียร์ อินใบ, ประเสริฐอิสลาม
นาเดียร์ อินใบ, ประเสริฐอิสลาม
พนัชกร (จูน) เขียวชุ่ม, ประเสริฐอิสลาม
พนัชกร (จูน) เขียวชุ่ม, ประเสริฐอิสลาม
ประพัฒน์ ทั่นจั่น, ประเสริฐอิสลาม
ประพัฒน์ ทั่นจั่น, ประเสริฐอิสลาม
อภิเชษฐ์ (อาลีฟ ) ดีขาย. ประเสริฐอิสลาม
อภิเชษฐ์ (อาลีฟ ) ดีขาย. ประเสริฐอิสลาม
TOP